Přihláška


Přihlášení do oddílu se provádí vyplněním dvou dokumentů:

 

1) 1. část přihlášky (nutné elektronické vyplnění)

2) 2. část příhlášky (vytisknout, vyplnit a odevzdat trenérovi)

 

První část je elektronická verze. Druhá čast se týká souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tu vytiskněte a vyplněnou a podepsanou odevzdejte svému trenérovi.

 

Dále je nutné do 30. září uhradit členský příspěvek a zajistit doklad o zdravotní způsobilosti. Bližší info naleznete zde:

 

3) členské příspěvky

4) lékařské prohlídky