Přihláška


Přihlášení do oddílu se provádí vyplněním dvou dokumentů:

 

1) 1. část přihlášky (nutné elektronické vyplnění)

2) 2. část příhlášky (vyplněné odevzdat nebo zaslat elektronicky trenérovi)

 

První část je elektronická verze. Druhá čast se týká souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tu vytiskněte a vyplněnou a podepsanou odevzdejte svému trenérovi.

 

Dále je nutné do 30. září 2020 uhradit členský příspěvek a zajistit doklad o zdravotní způsobilosti. Bližší info naleznete zde:

 

3) členské příspěvky

4) lékařské prohlídky